programma-s-2017

Overzicht Programma's 2018

In Mijn Assen, het collegeprogramma 2014 – 2018, heeft het college een aantal programma’s benoemd die politiek en bestuurlijk van belang zijn. Deze programma’s vindt u terug in ieder planning- en control beleids- en verantwoordingsdocument. Per programma worden in de programmabegroting steeds drie vragen in samenhang beantwoord:

Wat willen we bereiken?

Aansluitend bij de in het collegeprogramma benoemde punten worden de belangrijkste doelstellingen voor dit begrotingsjaar benoemd.

Wat doen we daarvoor?

We vertellen concreet welke acties er dit jaar worden opgepakt. Welke plannen gaan we maken, waar werken we nu aan en wat ronden we dit begrotingsjaar af.

Wat kost het?

De voorziene baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) zijn in de programmabegroting ook per programma verdeeld. In een overzichtelijke grafiek ziet u in een oogopslag aan welke producten het beschikbare budget zal worden besteed.