03. Meedoen in Assen

Intro

p3

Programmasamenvatting

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. De titel van het collegeprogramma vertaalt zich zowel in een veranderende rol van onze organisatie, als in onze manier van werken binnen en buiten het sociaal domein. Positieve voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld STILA, Vaart Welzijn, de TT-organisatie en de totstandkoming van de binnenstadsvisie.

In 2018 gaan we door op de ingeslagen weg. Daarbij ontstaat steeds meer ruimte voor meer preventieve maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met huisartsen, de preventiecoalitie gezond@assen, het programma gezond in de stad en de maatregelen rondom passend onderwijs.

Highlights

  • Preventiecoalitie, met als doel een gezamenlijke agenda voor preventie.
  • Samenwerking met huisartsen verbreden naar ouderenzorg.
  • Hernieuwde en verbrede opdracht voor cliëntondersteuning.
  • Versterken informele zorgstructuur.
  • Aanpakken kinderarmoede.

 

3