06. Bedrijfsvoering

Intro

p6

Programmasamenvatting

De maatschappelijke opgave realiseren we bij voorkeur samen met inwoners, ondernemers en organisaties, waarbij we als gemeente vaak niet meer de trekker zijn, maar faciliteren en adviseren.

Voor onze medewerkers betekent dit een verdere doorontwikkeling in houding en gedrag, om goed mee te kunnen bewegen met de veranderende omgeving en opgaven. 

Hierbij faciliteren we onze medewerkers door middel van opleidingen, trainingen, et cetera.

Daarnaast pakken we in 2018 ook de werkomgeving aan.

Informatieveiligheid, integriteit en privacy blijven hoog op de agenda staan, evenals ons financieel verbeterplan.

 

Highlights

  • Flexibel meebewegen als ambtelijke organisatie, onder andere als gevolg van overheidsparticipatie.
  • Uitvoering geven aan maatregelen in het kader van het werkdrukonderzoek.
  • Informatiebeveiliging, privacy en integriteit blijvend onder de aandacht.
  • Implementatiefase Financieel verbeterplan.
  • Focus, Samen en Continu verbeteren!
  • Investeren in de organisatie.

 

6