08. Algemeen financieel beleid

Intro

p8

Programmasamenvatting

De begroting 2018 is de laatste begroting in de bestuursperiode 2014-2018. Afhechting van de ambities en bezuinigingen uit het collegeprogramma ‘Mijn Assen’ staan daarin centraal. Daarnaast lossen we in de begroting 2018 een aantal nog openstaande knelpunten en beleidswensen in het aanvaarde beleid op. Het starten van nieuw beleid is aan de nieuwe raad. De gemeentelijke financiële huishouding blijft het komende jaar gezond en sluitend.

De financiële vooruitzichten voor de nieuwe bestuursperiode zijn gematigd positief. De aantrekkende economie draagt daaraan bij en kan ook op lokaal niveau voor nieuwe impulsen zorgen.

De accressen van het gemeentefonds vertonen een opgaande lijn. Door het lange uitblijven van een nieuw regeerakkoord bestaat er onzekerheid ten aanzien van het beleid dat het Rijk de komende jaren gaat voeren. Dat geldt ook voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de effecten daarvan op de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Er zijn, ook gezien de andere financiële risico’s die boven de markt hangen, voldoende redenen om vast te blijven houden aan het terughoudende financiële beleid en aan de spelregels waarmee we deze bestuursperiode steeds hebben gewerkt.

 

Highlights

  • Financiële positie gezond en sluitend.
  • Laatste knelpunten en wensen Collegeprogramma ‘Mijn Assen’ opgelost.
  • Bezuinigingsopgave 2014-2018 voltooid.
  • Start vernieuwde planningen control cyclus.

 

8