07. Vastgoed en grondbedrijf

Intro

p7

Programmasamenvatting

De vastgoedportefeuille wordt verder geprofessionaliseerd.

Gebouwen worden nader onderzocht op toegankelijkheid, asbest en duurzaamheid.

Er wordt uitvoering gegeven aan het verbeteren van de brandveiligheid.

Bij nieuwe gebiedsontwikkeling leveren we maatwerk. Dat doen we door een gefaseerde aanleg van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. We houden hiervoor nauwlettend economische en marktontwikkelingen in de gaten.

We laten een masterplan voor het verduurzamen van het hele gemeentelijke vastgoedbestand opstellen. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven hoe het vastgoed klimaat neutraal gemaakt kan worden, en voorzien van kostenramingen.

 

Highlights

  • Er wordt een Masterplan opgesteld voor verduurzaming vastgoed.
  • Plan van aanpak asbestsanering gemeentelijk vastgoed wordt opgesteld.
  • Onderzoek naar toegankelijkheid voor minder validen van openbaar gemeentelijk vastgoed.
  • Verlengen van de pionierskorting op Groene Dijk.
  • Bestemmingsplan voor woningbouw op het Veemarktterrein en een eerste fase in Kloosterveen.

 

7