04. Aantrekkelijk Assen

Intro

p4

Programmasamenvatting

In 2018 gaat de nieuwe binnenstadsorganisatie van start. Het TT-festival is hiervan een onderdeel.

De cultuursubsidies tot € 50.000 zijn tot 2019 vastgelegd. Dit betekent dat we in 2018 dit subsidiebeleid gaan herijken. Wij gaan de kaders voor het nieuwe evenementenbeleid in 2018 verder uitwerken, in nauwe samenhang met de cultuuragenda en de visie en uitvoeringsagenda 2018 Aantrekkelijke binnenstad.

Wij gaan in drie parkeergarages groot onderhoud uitvoeren, om de kwaliteit op orde te houden. In het uitwerkingsprogramma van de Binnenstadvisie hebben wij aandacht voor het betaald parkeren in de binnenstad.

Wij willen aan de hand van voorspellende veiligheidszorg voorkomen dat inwoners slachtoffer worden van criminaliteit.

 

Highlights

  • Starten met de Binnenstadsorganisatie.
  • Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda 2018 Aantrekkelijke binnenstad.
  • Subsidiebeleid cultuur herijken.
  • Uitwerken evenementenbeleid.
  • Onderhoud aan drie parkeergarages.
  • Aanpak ondermijnende criminaliteit.
  • Werken met voorspellende veiligheidszorg.

 

4