01. Wonen in Assen

Intro

p1

Programmasamenvatting

Voor 2018 verwachten wij oplevering van in totaal circa 350 nieuwbouwwoningen. We gaan uit van een taakstelling voor circa 50 te huisvesten statushouders.

We bereiden de implementatie van de Omgevingswet voor.

In samenwerking met de nieuwe binnenstadsorganisatie geven we uitvoering aan de uitvoeringsagenda voor de Asser Binnenstad.

In Diepstroeten en Kloosterveen wordt volop doorgebouwd.

Op basis van de agenda Beheer openbare ruimte maken wij uitvoeringsprogramma’s. In 2018 zal er een nieuw Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP) worden opgesteld. Wij streven ernaar dat in 2018 vrijwel alle openbare verlichting is verduurzaamd.

De visie Mobiliteit wordt uitgevoerd op basis van een uitvoeringsprogramma. Verbetering van de fietsvoorzieningen en het oplossen van knelpunten zijn hierin essentiële onderdelen.

Het Publiek Vervoer (combinatie doelgroepen- en kleinschalig vervoer) gaat in 2018 van start. Wij continueren de (pilot) Cityline voor de periode 2018-2021.

Projecten uit het uitvoeringsprogramma Energietransitie 2017-2018 worden uitgevoerd. In 2018 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Wij faciliteren dat de kansen van de energie-transitie gepakt worden en dat onze stad toekomstbestendig is. We werken toe naar grootschalige opwekking van duurzame energie.

Wij komen met een voorstel voor de aanpak van het verwijderen van asbest-daken. In 2018 wordt de ingezette lijn omtrent afvalscheiding voortgezet.

 

Highlights

  • We faciliteren de doorgroei van de stad met projecten als de afronding van Kloosterveen en de ontwikkeling van het Veemarktterrein.
  • Bij de verduurzaming maken we een omslag naar samenwerking met de stad.
  • Vrijwel alle openbare verlichting zal zijn verduurzaamd.
  • Het Publiek Vervoer (combinatie doelgroepen- en kleinschalig vervoer) gaat in 2018 van start. Wij continueren de (pilot) Cityline voor de periode 2018-2021.

 

1