02. Samenstelling college van burgemeester en wethouders

marco out

Burgemeester Marco Out

Bestuurlijke coördinatie, Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Veiligheidsregio, Politie, Wettelijke taken en burgerzaken, Ambassadeursfunctie, Dagelijks bestuur SNN, Communicatie.

albert smit

Wethouder Albert Smit - Partij van de Arbeid

Financiën en belastingen, Gebiedsgericht werken, Wijkbeleid, Grondzaken en Grondbedrijf, Internationale betrekkingen, Minimabeleid, Participatiewet en WSW, werk en inkomen, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Schuldhulpverlening, Sport, Werkgelegenheid, Wonen.

Anry Kleine Deters

Wethouder Anry Kleine Deters D66

Coördinerend wethouder bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, en Regionale samenwerking, Cultuur, De Nieuwe Kolk, Deregulering, Economische zaken, industrie, MKB/innovatie, ICT, digitale overheid, Onderwijs, inclusief kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Personeel en organisatie/ook ambtelijke huisvesting, Promotie algemeen/city-marketing, Publieke dienstverlening, Stuurgroep Binnenstad (voorzitter).

harmke vlieg

Wethouder Harmke Vlieg-Kempe - ChristenUnie

Coördinerend wethouder FlorijnAs, FlorijnAs (voorzitter stuurgroep), Jeugd en gezin, Maatschappelijke opvang, Milieubeleid/afvalbeheer – duurzaamheid, Regiovisie, Verkeer en vervoer, Verslavingszorg, Volksgezondheid.

ruud wiersema

Wethouder Ruud Wiersema - Stadspartij Plop

Antidiscriminatie, Coördinatie WMO/individuele verstrekkingen, Evenementen, Groen en grijs/openbare werken, Markten/kermissen, Monumentenzorg, Recreatie en Toerisme, Stadsvernieuwing, Vastgoed, Welzijn, sociaal en maatschappelijk werk.

theo dijkstra

Gemeentesecretaris Theo Dijkstra

Eerste strategisch adviseur college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur gemeentelijke organisatie.