02. Werken in Assen

Intro

p2

Programmasamenvatting

In 2018 bouwen wij verder aan de sociale netwerkeconomie, dit is het netwerk van Werkplein Drentsche Aa (WPDA), bedrijven, sociale ondernemers, Werkpunt! en het SW-bedrijf, die gezamenlijk werk(ervarings)plekken en beschut werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als het gaat om een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie bouwen we voort op de succesvolle netwerksamenwerking. We hebben extra aandacht voor de verbinding tussen (regulier) onderwijs en de arbeidsmarkt.

In 2018 zetten wij de bestaande lijn voort om innovatie bij bedrijven te stimuleren. Dit doen wij door verbindingen te leggen, zowel tussen bedrijven onderling als met kennisinstellingen.

Wij zetten in op de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone en ontwikkelkansen voor het TT-circuit hebben onze speciale aandacht.

Afhankelijk van de opgaven willen we het economisch beleid herijken. 

 

Highlights

  • Versterken netwerksamenwerking met als doel meer mensen geactiveerd of aan het werk
  • Uitbreiding sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie
  • Versterken aansluiting onderwijs – bedrijfsleven
  • Stimuleren van economische innovatie door verbinden en faciliteren.

 

2