a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WMD

waterleiding maatschappij Drenthe nv
nutsvoorziening drinkwater

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Woz

Wet waardering onroerende zaken

WPDA

Werkplein Drentsche Aa

Wsw

Wet sociale werkvoorziening
Vanaf 1 januari 2015 uitvoering door gemeente, onderdeel nieuwe Participatiewet.

Wwb

Wet werk en bijstand