a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

SiSa

single information single audit

SMART

specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden
voor a wordt ook wel aanvaardbaar ambitieus actiegericht of aanwijsbaar gebruikt

SNN

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Versterken economische positie van Noord-Nederland

SROI

social return on investment
Methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van activiteiten inzichtelijk.

SWITCH

Noordelijke Energieagenda SWITCH
Praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.